Juridische mededeling

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het volgende :

Wettelijke Kennisgeving.

Deze website is bedoeld om achtergrondinformatie te verschaffen over Kiala en zijn activiteiten. Hoewel Kiala alles in het werk stelt om in deze website informatie op te nemen waarvan het bedrijf denkt dat ze up-to-date en accuraat is, legt Kiala geen enkele verklaring af en verleent het bedrijf geen enkele garantie m.b.t. de adequaatheid, de nauwkeurigheid, de volledigheid of de juistheid van dergelijke informatie, noch garandeert of verklaart het bedrijf dat de website in eender welk opzicht compleet zal zijn. Kiala zal geen enkele aansprakelijkheid dragen voortvloeiend uit het gebruik van de hierin verstrekte informatie, noch zal het eender welke aansprakelijkheid dragen voor de afwezigheid van specifieke informatie op deze website. De naam en het logo van Kiala die in deze website zijn opgenomen, zijn handelsmerken en handelsnamen die door nationale en internationale wetten worden beschermd. De website en de inhoud ervan zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, en met name door het auteursrecht. Eender welke reproductie en/of mededeling aan het publiek van de website of van eender welk deel ervan is verboden tenzij Kiala daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd.