Privacybeleid

I. Algemene bepalingen

Kiala NV* (een UPS-bedrijf**), haar dochterondernemingen en de (overige) aan haar gerelateerde rechtspersonen respecteren uw bezorgheid inzake privacy. Het onderstaande Privacybeleid zet uiteen hoe Kiala uw gegevens verzamelt en gebruikt. Het beleid informeert u daarnaast over de procedure te volgen als u wil verifiëren welke persoonsgegevens wij hebben geregistreerd en over de manier waarop u kunt vragen om deze informatie te wijzigen of zelfs te verwijderen uit ons bestand. Kiala bedankt u voor uw vertrouwen.

In overeenstemming met Wet bescherming persoonsgegevens, heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens in te kijken, te corrigeren of te wissen en om omwille van gegronde redenen bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens of bezwaar te maken tegen het verwerken daarvan voor rechtstreekse marketingdoeleinden. 

 

II. De door Kiala verzamelde gegevens

Kiala kan bepaalde persoonsgegevens over de gebruikers van de diensten van Kiala verzamelen (zoals naam, adres (en/of die van uw bedrijf), e-mail- of postadres, telefoonnummer, geboortedatum, BTW-nummer, of informatie ter bevestiging van de identiteit, handtekening voor bewijs van levering) met betrekking tot verschillende activiteiten, zoals:

  • gebruik van de internetsites van Kiala;
  • verzendactiviteiten, hieronder vallen ook levering en ontvangst van het pakket;
  • vragen over het volgen van de pakketten of antwoorden op vragen; en
  • evenementen en de aanbiedingen waar we bij betrokken zijn.

De informatie die wij van u hebben gevraagd en waarvan u geaccepteerd hebt dat wij deze verwerken, is onderworpen aan de van toepassing zijnde regels over de bescherming van persoonlijke gegevens.

 

III. Toegang tot en wijziging en verwijdering van uw gegevens

U kunt op ieder moment gratis:

  1. toegang krijgen tot uw persoonsgegevens om ze te verifiëren;
  2. ons verzoeken om deze te wijzigen of verbeteren;
  3. ons vragen om deze persoonlijke gegevens uit onze bestanden te verwijderen.
  4. U heeft ook het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden te verbieden.

Om het bovenstaande te doen volstaat het om contact op te nemen met Kiala via de contactgegevens die u onderaan deze pagina kunt vinden.

 

IV. Hoe gebruikt Kiala uw gegevens ?

Wij verwerken de namen, e-mailadressen en telefoonnummers van andere personen waarvan ons verzocht is om informatie naar hen te sturen, in de veronderstelling dat de persoon die ons deze informatie heeft verstrekt, deze heeft verkregen in overeenstemming met het van toepassing zijnde recht. Als deze veronderstelling niet juist is, vraag ons dan niet om de informatie in uw naam naar derden te sturen.

Wij mogen de informatie gebruiken (waaronder uw e-mailadres) die wij verzamelen voor het ophalen, bezorgen en volgen van het pakket, verschaffen van de door u gevraagde producten en dienstverlening, behandelen en invorderen van de betalingen, verzorgen van de klantenservice, beheren van uw rekening bij Kiala, aanbieden van producten of diensten waarvan wij denken dat ze u zouden kunnen interesseren, analyseren van de gegevens en identificeren of voorkomen van fraude. Na afloop van het verrichten van diensten door Kiala, delen wij bepaalde persoonlijke gegevens met derden in het kader van een contractuele relatie met deze derden.

Wij kunnen ertoe overgaan om de persoonlijke informatie die wij verzamelen, over te brengen naar andere landen dan het land waar de informatie oorspronkelijk is verzameld. Deze landen kunnen geen regels hebben op het gebied van bescherming van gegevens die vergelijkbaar zijn met die van het land waar de informatie oorspronkelijk is verzameld. Wanneer wij uw informatie overbrengen naar andere landen, beschermen wij deze informatie conform dit Privacybeleid en het toepasselijk recht.

Bepaalde persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden, voor zover u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor deze doeleinden. Uw e-mailadres zal zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet voor direct marketing doeleinden aan derden worden doorgegeven.

 

V. Informatie die automatisch op uw harde schijf wordt opgeslagen (cookies)

Als u met een gebruikersnaam en een wachtwoord op het ledenplatform inlogt tijdens uw bezoek aan de Kiala-site kunnen wij informatie op uw computer opslaan in de vorm van een cookie (meer weten) of een vergelijkbaar bestand. Deze informatie maakt het voor ons mogelijk om u een betere service te bieden en informeert, bijvoorbeeld, ons over de gekozen taal voor de site.

Bij het grootste gedeelte van de browsers kunt u de cookies verwijderen van uw harde schijf, deze laten blokkeren of u een melding geven voordat zij worden opgeslagen. Lees de instructies op het informatiescherm van uw browser voor meer informatie over deze functies.

 

VI. Contact met Kiala

U kunt ons bereiken op het volgende adres :

Kiala SA, Boulevard Paepsem 22, 1070 Brussel, België
t.a.v. de Privacy Manager, onder vermelding van uw persoonsgegevens,
of via ons online contactformulier : www.kiala.be/contact

 

Als u meer informatie wenst over hoe UPS** uw persoonlijke gegevens verwerken, bekijk dan het Privacybeleid van UPS

*Kiala staat voor Kiala S.A./N.V.
 ** UPS staat voor United Parcel Service of America, Inc., een in de V.S. op 55 Glenlake Parkway, Atlanta, GA  30328 gelokaliseerd bedrijf, de holding die de UPS entiteiten wereldwijd omvat.

 

*Kiala staat voor Kiala S.A./N.V.
** UPS staat voor United Parcel Service of America, Inc., een in de V.S. op 55 Glenlake Parkway, Atlanta, GA  30328 gelokaliseerd bedrijf, de holding die de UPS entiteiten wereldwijd omvat.